Eindprojecten

Eindproject

Het eindproject is als "Proeve van Bekwaamheid" het sluitstuk van de opleiding en daarom het laatste vak in het curriculum. Alle opleidingen van de faculteit TNW kennen zo'n afsluitend eindproject, ook wel het BEP (bachelor eindproject) en het MEP (master eindproject) genoemd.

Alle informatie omtrent eindprojecten, zoals de aanmeldformulieren,  ‘step-by-step guide’, beoordelingscriteria etc. kan je vinden via Brightspace> catalog>search for ‘Thesis Office’

 

Een gedetailleerde omschrijving van het eindproject en de leerdoelen kun je vinden in de studiegids: www.studyguide.tudelft.nl

Naam auteur: Communication TNW
© 2018 TU Delft

Metamenu