Opleidingsreglementen TNW

Op deze pagina vind je de opleidingsreglementen van TNW. Deze bevatten regels over het onderwijs, de examens en tentamens van TNW. Bij een conflict dienen de reglementen als basis voor een uitspraak.
De reglementen worden samengesteld door:

In het faculteitsreglement TNW staan beschreven de samenstelling, taken en bevoegdheden van onder meer de  opleidingscommissies, examencommissies en de facultaire studentenraad (FSR) van de faculteit. De Mandaatregeling TNW specificeert de bevoegdheden die door de decaan worden gemandateerd naar de afdelingsvoorzitter.

Harde Knip

De Harde Knip of ‘bachelor voor masterregeling’, is ingegaan per 1 september 2010. Lees meer over de overgang van bachelor naar master. Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Bindend Studieadvies

De Directeur Onderwijs van de Faculteit TNW is bevoegd tot het geven van een bindend studieadvies. Lees meer over het Bindend Studieadvies.

Fraude en plagiaat

Laat je niet verleiden het niet zo nauw te nemen met de regels: zie Fraude & Plagiaat.

Reglementen bachelor opleidingen

Life Science & Technology


Molecular Science & Technology


Technische Natuurkunde


Nanobiology

Reglementen master opleidingen

Applied Physics


Chemical Engineering


Life Science & Technology


Nanobiology


Science Education and Communication

Regulations PDeng programmes

Process and Equipment Design

Chemical Product Design

Bioprocess Engineering

Naam auteur: Communication TNW
© 2018 TU Delft

Metamenu