Studieverenigingen TNW

LIFE
LIFE is de studievereniging van Life Science & Technology.
Website: http://www.svlife.nl/

Study Association InterSECtion
InterSECtion is de studievereniging van Science Education & Communication
Website: www.sa-intersection.nl

S.V.N.B. Hooke 
Studievereniging Nanobiology Hooke is de studievereniging van de studie Nanobiology.
Website: hooke.tudelft.nl

Technologisch Gezelschap (TG)
Technologisch Gezelschap is de studievereniging van Molecular Science & Technology en Chemical Engineering.
Website: www.technologischgezelschap.nl

Vereniging voor Technische Physica (VvTP)
Vereniging voor Technische Physica is de studievereniging van Technische Natuurkunde en Applied Physics.
Website: http://www.vvtp.tudelft.nl/

Energy Club
Energy Club is een door studenten opgezette en geleide vereniging die studenten en industrie bij elkaar brengt om samen energievraagstukken te bespreken en op te lossen.
Website: www.energyclub.tudelft.nl

Naam auteur: Communication TNW
© 2018 TU Delft

Metamenu