Gebruik mail en mailbox

Grootte van uw mailbox

In de mailbox worden de mails en agenda items (inclusief bijlagen) opgeslagen. Elke medewerker krijgt standaard een mailbox van 4Gbyte toegewezen. Studenten krijgen 500Mbyte. Op de mailbox is een ‘fair use policy’ van toepassing. Verhoging van de mailquota ( groter 1Gbyte) kan worden aangevraagd bij het Servicepunt.

Als de mailquota voor 80% is verbruikt wordt u daarover geïnformeerd. Bij 90% wordt u opnieuw geïnformeerd en kan geen mail meer worden verstuurd. Bij 100% kunt u ook geen mail meer ontvangen. In deze situatie wordt de e-mail retour gestuurd naar de afzender. U kunt dit voorkomen door te zorgen voor voldoende mailquota. Let wel: mailquota is gelimiteerd (technisch, economisch) en dat betekent uiteindelijk het opschonen of (extern) archiveren van uw mailbox.  


Zend- en ontvang limieten

Voor e-mailberichten geldt dat er grenzen gesteld zijn aan de grootte van het bericht voor zowel verstuurde als ontvangen berichten (mail + bijlagen). Belangrijke reden voor het instellen van limieten is het voorkomen van zogenaamde denial-of-service aanvallen. Een denial-of-service ontstaat als heel veel en/of grote berichten worden verstuurd en maakt dat de mailfaciliteit slecht of niet meer beschikbaar is.

Intern
Berichten die intern (binnen de campus) verstuurd en ontvangen worden, mogen niet groter zijn dan 50 megabyte encoded (UUencode of Base64 encode).


Extern
Berichten die van en naar internet / externe partijen (buiten de campus) gestuurd worden hebben een maximale omvang van 40 megabyte encoded (UUencode of Base64 encode). Let op: realiseer u wel dat de ontvangende partij mogelijk andere limieten hanteert ten aanzien van de grootte van ontvangen e-mailberichten.


Ontvangers e-mail

Er zijn ook grenzen gesteld aan het aantal ontvangers van een e-mail. Een enkel bericht wordt aan maximaal 1000 unieke adressen tegelijk verstuurd. Indien dit getal wordt overschreden, wordt de mail in zijn geheel niet verstuurd en krijgt de afzender het bericht terug.


Rechtenbeheer

Het is mogelijk om derden toegang te geven tot uw mailbox en agenda. Voor uitleg hoe u dat kan regelen zie (basishandleiding op het web: ‘broekhuisboek’). Bij het verlenen van rechten wordt onderscheid gemaakt in rechten op een mailfolder en rechten op de gehele mailbox, inclusief agenda en persoonlijke contactpersonen.


Forwarding

Het is mogelijk om binnenkomende e-mail door te sturen (te forwarden) naar een ander e-mailadres. Dit kan ingesteld worden in E-service (http://e-service.tudelft.nl). E-service is het elektronisch loket waar studenten en medewerkers hun gegevens kunnen bekijken en in sommige gevallen kunnen wijzigen.


Functionaliteit

De in deze pagina's beschreven functionaliteit heeft betrekking op de webclient, basic versie. Andere clients hebben soms andere of meer mogelijkheden. Zie ook onder mailclients.


 

Naam auteur: Webbeheer SSC- ICT
© 2017 TU Delft

Metamenu