Mailclients

 

Een mailclient is een applicatie waarmee u post afhandelt. Er bestaan webclients, dit zijn applicaties die elders staan en die u via een webbrowser benadert, en lokale clients, applicaties die u op uw eigen werkplek installeert.


Webclient

De standaard webclient waarmee gewerkt wordt bij de TU Delft (ook voor de studentenmail) is Outlook WebAccess. Informatie aangaande deze mailfaciliteit vindt u via de link:

 

Klik hier voor toegang tot de webclient

 

Op het inlogscherm verschijnen een aantal invoervelden voor gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast verschijnen een aantal mededelingen en een aantal opties:


Beveiliging:
Dit geeft het beveiligingsniveau van de gebruikte werkplek aan. Dit heeft effect op de tijdsduur die u ingelogd blijft terwijl er geen activiteit op de werkplek plaatsvindt. Gebruikt u een werkplek waarvan ook anderen gebruik maken, kies dan altijd de eerste optie (default).

  • Dit is een openbare of gedeelde computer.
  • Dit is een particuliere computer.


Outlook Web App Light Gebruiken
: De Outlook Web App Light heeft minder functionaliteiten en is vooral bedoeld voor gebruik bij langzame Internetverbindingen en/of voor browsers met uitzonderlijk strenge beveiligingsinstellingen.

Er is een speciale webclient beschikbaar voor toegang tot uw mailbox via een mobiel device (telefoon, PDA, etc.). Meer informatie hierover vindt u bij mail mobiel.


Lokale clients

Er zijn meerdere type lokale clients beschikbaar. Lokale clients kunt u gebruiken op uw vaste werkplek. Meestal bieden deze meer functionaliteiten dan webclients. Deze extra functionaliteiten zijn niet essentieel in het gebruik van de mail maar kunnen zaken in het gebruik vereenvoudigen.

IMAP
De IMAP client maakt gebruik van het zogenaamde IMAP protocol om de mail te benaderen. Voordeel van een IMAP client is dat alle informatie op de server blijft en dat de mail vanaf iedere plaats beschikbaar is. Nadeel van de IMAP client is dat er geen agendafunctionaliteit beschikbaar is. Binnen de IMAP client kunnen lokale (mail)mappen aangemaakt worden. In deze mappen kunnen mailberichten, afkomstig van de server, lokaal worden opgeslagen. Hiermee kan ruimte worden bespaard in de mailbox op de centrale mailserver. Men moet zich bedenken dat daarna die berichten alleen nog op die lokale werkplek beschikbaar zijn. Veel gebruikte IMAP clients zijn o.a. Thunderbird, Eudora en Pegasus.

 

MAPI

De MAPI client is een user interface voor de mailbox (+ agendagebruik) op de serverniveau die gebruikt wordt voor Microsoft Outlook in de MS Office omgeving. De mail staat centraal in de mailbox op de server. Outlook is wel in te stellen als IMAP client maar daarmee verdwijnen een groot aantal van de functionaliteiten (bv het gebruik van de agenda).

 

Na de installatie van de lokale client moet deze worden geconfigureerd zodat uw mail kan worden ontvangen en versturen. Op http://icthandleidingen.tudelft.nl vindt u per mailclient een uitgebreide handleiding.


Standaard lokale mailclients

Er zijn meerdere mailclients beschikbaar en vaak weer voor één of meerdere besturingssystemen. Het is voor het SSC ICT ondoenlijk om alle beschikbare mailclients te ondersteunen en daarom wordt per besturingssysteem één standaard mailclient ondersteund:

  • Outlook 2003/2010 (Windows)
  • Entourage (Apple Mac)
  • Evolution (Linux)

De bovenstaande mailclients worden standaard uitgerold op de beheerde en geïnstalleerde werkpleksystemen van het SSC ICT (Windows, Linux, Mac).

 

Naam auteur: Webbeheer SSC-ICT
© 2018 TU Delft

Metamenu