Privacy gebruik ICT faciliteiten

Als medewerker of student van de TU Delft kunt u gebruik maken van alle ICT faciliteiten waarop u toegang hebt gekregen. U dient daarvoor rekening te houden met de opgestelde gedragsregels tot het gebruik van ICT faciliteiten.

Het gebruik en de gebruiksgegevens van de ter beschikking gestelde ICT faciliteiten is in principe persoonlijk en niet overdraagbaar. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat inzicht in deze gegevens door derden noodzakelijk is. In dat geval is het SSC ICT gerechtigd derden toegang te verschaffen tot deze persoonlijke gebruiksgegevens mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan. 


E-mailbox en persoonlijke data map

U hebt als medewerker altijd als enige toegang en rechten om uw e-mailbox in te lezen of uw persoonlijke data map (home folder) te openen. Indien u, om wat voor reden dan ook, voor langere tijd niet in staat bent om uw mails te lezen of te beantwoorden dan kan een collega of uw direct leidinggevende, met uw toestemming, een aanvraag tot het verkrijgen van toegang tot uw e-mailbox indienen bij het Servicepunt. Dit geldt ook voor het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke data map. Het Servicepunt informeert uw direct leidinggevende over de te volgen procedure. 

Uitzondering
Uitgangspunt is dat inzage in uw e-mailbox of persoonlijke data map slechts met uw toestemming zal geschieden. Denkbaar is evenwel dat op grond van zwaarwegende belangen hierop een uitzondering moet worden gemaakt. Daarbij valt te denken aan conflictsituaties.

Uw direct leidinggevende kan in dat geval ook zonder uw toestemming een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot uw e-mailbox en persoonlijke data map. Uw direct leidinggevende dient hiervoor wel toestemming van het afdelingshoofd en het hoofd P&O te hebben verkregen. 


Bel- en printgegevens

Indien uw leidinggevende gedetailleerde informatie wil ontvangen van uw belgedrag (voor zowel uw mobiele als uw vaste aansluiting) of printgedrag dient hij/zij u hiervoor om toestemming te vragen. De aanvraag tot het verstrekken van detailinformatie over uw bel- en printgedrag kan vergezeld van uw toestemming gestuurd worden naar het Servicepunt in uw gebouw. 

Uitzondering
Uitgangspunt is dat inzage in uw bel- of printgegevens slechts met uw toestemming zal geschieden. Denkbaar is evenwel dat op grond van zwaarwegende belangen hierop een uitzondering moet worden gemaakt. Daarbij valt te denken aan conflictsituaties. Uw direct leidinggevende kan in dat geval ook zonder uw toestemming een aanvraag tot detailinformatie indienen. Uw direct leidinggevende dient hiervoor wel toestemming van het afdelingshoofd en het hoofd P&O te hebben verkregen.

 

Publicatie locatie- en beschikbaarheidsgegevens

Met het huidige aanbod van communicatiemiddelen hebt u de mogelijkheid om onder andere uw beschikbaarheidsgegevens of locatiegegevens te publiceren. Denkt u bijvoorbeeld aan uw Out of Office of als u gebruik maakt van Unified Communications. Hiermee maakt u uw bereikbaarheid voor uw collega’s inzichtelijk. Deze informatie wordt alleen voor dat doel gebruikt. Het SSC ICT garandeert u dat deze gegevens niet worden gemonitoord, beschikbaar worden gesteld of bewaard.

 

 

 

Naam auteur: Webbeheer SSC ICT
© 2018 TU Delft

Metamenu