Vragen?

Specifieke IT vraag?

Direct naar:
 ICT handleidingen
 A-Z index

Onderhoud en storingen

NetID wijzigen

Het NetID is een unieke code voor een persoon in relatie met de TU Delft. Via het NetID zijn diverse relaties naar diverse systemen gelegd. Wijziging van het NetID is een complexe operatie, waarbij ook niet gegarandeerd kan worden dat alle informatie correct in stand blijft. Om die reden worden NetID's dan ook niet gewijzigd.

De code van het NetID is gebaseerd op jouw (achter)naam, zoals die de eerste keer in de administratie is ingevoerd. Dit is slechts om het voor jou makkelijker te maken om de code te onthouden. Er is geen logisch verband tussen het NetID en jouw naam. Wijziging van naam in de administratie betekent niet dat het NetID wijzigt.

 

 

 

 

Naam auteur: SSC ICT
© 2018 TU Delft

Metamenu