Colleges en instructies op video

collegerama.tudelft.nl

Het opnemen van colleges en deze vervolgens via Blackboard publiceren, geeft studenten de gelegenheid om colleges en instructies op elk gewenst moment te bekijken. Hier geven we een korte toelichting op de mogelijkheden om video-opnamen in te zetten in het onderwijs op de TU Delft.

 

Waarom college op video?

Een eerste reactie van docenten en onderwijskundigen op het voorstel om colleges op te nemen is vaak: ‘dan komt er niemand meer naar college’. In de praktijk blijkt dit enorm mee te vallen, zo bevestigen diverse docenten die met videocolleges in hun onderwijs werken. Het materiaal wordt vooral gebruikt als naslag bij het leren voor het tentamen (Van der Zwaag, 2007).
Bovendien is het integraal publiceren van een hoorcollege niet de enige toepassing. In het Triple-L project (Triple L staat voor: Live events als Leerobjecten voor Leeromgevingen) worden vier verschillende didactische scenario’s gepresenteerd (Van Leijen-de Vos, 2006).

Afhankelijk van het onderwijskundig doel van het videogebruik kan de docent kiezen om het hoorcollege integraal op te nemen en live aan te bieden, het event kan na afloop via de elektronische leeromgeving worden aangeboden, de docent kan ervoor kiezen highlights uit het college te selecteren of een studio-opnamen te maken van specifieke lesstof. Tot slot kan de docent ervoor kiezen de studenten hun presentatie op video aan te leveren. In de paragrafen hierna worden deze didactische scenario’s nader toegelicht.

Referenties:
- van der Zwaag, J. (2007). Leidse student laat opgenomen college soms schieten. Op: Edusite april 2007.

- van Leijen-de Vos, J. (2006). De grenzeloze collegezaal: captured lectures en wat doen we er mee? Presentatie op: SURF Onderwijsdagen 2007.

Live event

Het college wordt live opgenomen en tegelijkertijd elders uitgezonden. De groep studenten op de andere locatie(s) kunnen zo meediscussiëren en vragen stellen aan de docent. Een dergelijke setting is interessant voor collegeseries of gastlessen, waarbij verschillende instellingen zijn betrokken. In
didactisch opzicht is dit scenario gelijk aan het oorspronkelijke hoorcollege, de
technologie geeft echter de mogelijkheid om een groter publiek te bedienen.
Als voorbeeld van een dergelijke setting kan genoemd worden het college
‘Entrepeneuring’ dat bij TBM sinds 2004 in 3TU verband wordt gegeven door Pieper, Dik en Santema.

Hergebruik

Het event (college, instructie of interview) wordt integraal opgenomen en naderhand in onbewerkte vorm gepubliceerd via de elektronische leeromgeving. In dit scenario is de video bedoeld om nogmaals terug te
kijken, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een tentamen. Maar ook voor studenten die ten tijde van het college verhinderd waren. Het raadplegen van de videobeelden van het college stelt studenten op deze manier in staat om voor hen ongunstig geroosterde vakken toch te kunnen volgen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan studenten die stage lopen. Een instructie kan voorafgaand aan het college worden bekeken. Hierin wordt bepaalde basiskennis van het vak uitgelegd. Het college zelf biedt dan meer gelegenheid voor verdieping en student-docent interactie.

Bewerken

In dit scenario worden delen van de lesstof of van een event gepubliceerd. Er vindt een bewerkingsslag plaats van de lesstof voordat het gepubliceerd wordt. Hierdoor kunnen bepaalde accenten worden gelegd in de lesstof en lastige thema’s in een korte presentatie worden uitgewerkt. Als voorbeeld hiervan kunnen de video instructies van 3mE worden genomen. In dit geval zijn onderwerpen van het struikelvak Statica in afzonderlijke modules stap voor stap te volgen. Deze videobeelden werden door een groot deel van de studenten voorafgaand aan het tentamen geraadpleegd.

Gebruik door studenten

Natuurlijk is het ook mogelijk om de studenten zelf videobeelden te laten maken van hun werk en deze presentatie te uploaden naar de elektronische leeromgeving en wellicht nog mooier, naar hun persoonlijke portfolio.

Het Systeem

Op de TU Delft wordt vooral gewerkt met Collegerama van Multimedia Services. Het scherm waarin de  video wordt gedraaid bestaat in de meeste gevallen uit drie delen: links boven worden de videobeelden gepubliceerd, links onder een scherm met de gegevens van het vak, de docent of de presentatie en rechts de bijbehorende (PowerPoint) sheets. In geval van een video instructie kan de docent ervoor kiezen om de opbouw van de opgave in het rechter bovenscherm te tonen.

Meer weten over video in het onderwijs?

Wilt u TU voorbeelden zien van toepassing van video-opnames van colleges of
instructies? Kijk dan op: http://collegerama.tudelft.nl of op een specifieke collegerama-site van 3mE.

Wilt u meer weten over de gebruiksmogelijkheden van video voor uw onderwijs op de TU Delft? Neem dan contact op met:

Kees van Kuijen: C.M.J.vanKuijen@remove-this.tudelft.nl
Coordinator Blackboard-Support, Onderwijs en Studentenzaken

© 2017 TU Delft

Metamenu