Aanmelden voor tentamens

Aanmeldproces

Je meldt je vanaf 56 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor de start van het desbetreffende tentamen aan. Hiermee reserveer je als het ware een plek in de tentamenzaal.

Aanmelden doe je als volgt:

  • Studenten melden zich aan via Osiris en controleren in Osiris of de aanmelding daadwerkelijk is gelukt.
  • Studenten die zich om een specifieke reden, zoals PhD'ers en gaststudenten, niet kunnen aanmelden via Osiris kunnen zich registeren via tentamenloket@remove-this.tudelft.nl. (English: examdesk@remove-this.tudelft.nl) .
  • Studenten nemen hun campuskaart, tentamenticket en geldig ID mee naar het tentamen.

Tentamenaanmelding controleren
Je kan zelf in Osiris controleren of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor het tentamen. Ga naar het onderdeel ‘Inschrijven’ en vervolgens de tab ‘Overzicht inschrijvingen’. Hier vind je een overzicht van alle tentamens waar je voor bent ingeschreven. De surveillant controleert voorafgaand het tentamen of je bent ingeschreven aan de hand van je campuskaart en tentamenticket. 

Het tentamenticket
Na aanmelden voor je tentamen in Osiris ontvang je een digitaal tentamenticket. Neem dit ticket, uitgeprint of op je telefoon/tablet, altijd mee naar het tentamen. Afhankelijk van de tentamenzaal wordt je inschrijving voor het tentamen door de surveillant met dit ticket gecontroleerd. Ben je je tentamenticket kwijt? In Osiris kun je het ticket opnieuw downloaden en eventueel uitprinten.

Afmelden

Tot 3 dagen voor het tentamen kun je je via Osiris afmelden. Hiermee maak je een plaats vrij voor iemand die op de wachtlijst staat. Als je dus weet dat je het tentamen niet zal maken, meld je af!

Te laat met aanmelden

Te laat? Dan kun je je nog vanaf 12 tot 3 dagen voor het tentamen na-aanmelden via Osiris. Je komt vervolgens op een wachtlijst. Dit is geen garantie op een tentamenplek, want dit is afhankelijk van de beschikbare plekken. 

Vrijgekomen plaatsen in de tentamenzaal worden automatisch gevuld vanuit de wachtlijst. Je ziet direct in Osiris hoeveel studenten er voor je op de wachtlijst staan. Zodra je geplaatst wordt, is dit ook te zien in Osiris.

Ben je niet geplaatst of heb je je niet na-aangemeld via Osiris? Als laatste optie kun je op de tentamendag vanaf een kwartier voor aanvang van het tentamen tot aan de start van het tentamen je melden bij de surveillant. Je krijgt dan een half uur na aanvang van het tentamen in volgorde van melding bij de surveillant alsnog toegang tot de tentamenzaal voor zover er plaatsen en tentamenopgaven beschikbaar zijn. Het gemis van een half uur tentamentijd kan niet worden gecompenseerd.

Overmacht

Het kan natuurlijk zijn dat je echt een goede reden hebt waardoor je je niet op tijd kon aanmelden voor een tentamen. Een student, die zich wil beroepen op overmacht  kan een overmachtsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de opleiding. Studenten met een verklaring van overmacht worden met voorrang geplaatst op de wachtlijst bij het tentamenloket.

Naam auteur: Webredactie OS
© 2018 TU Delft

Metamenu