Auteursrecht


Auteursrechteninformatiepunt TU Delft

Informatie rondom auteursrecht

Bij docenten, onderzoekers, studenten van de TU Delft leven er veel vragen over auteursrecht. Op welke manier speelt het auteursrecht bij de eigen publicatie, bij onderwijsdoeleinden of bij hergebruik van andermans publicaties?
Deze website over auteursrecht en intellectueel eigendom is bedoeld om hierover informatie te verspreiden en als meldpunt op te treden voor alle voorkomende vragen rondom auteursrecht.
De website wil concrete informatie geven over auteursrecht en best practices tonen over auteursrecht bij de TU Delft.  
TU Delft is sinds 2005 een officiële supporter van Open Access door het ondertekenen van de Berlin Declaration, het handvest voor vrij verkeer van wetenschappelijke publicaties. Speciale aandacht zal daarom uitgaan naar de relatie tussen Open Access en het auteursrecht.

Beantwoording van vragen over auteursrecht

Auteursrechtvragen hebben betrekking hebben op een breed spectrum van onderwerpen

Deze website wordt beheerd door TU Delft Library, Research support. 

Partners zijn de afdeling Onderwijszaken, Juridische zaken en het Valorisatiecentrum.
De website zal regelmatig aangevuld met teksten die zijn gebaseerd op veranderende wetgeving, praktijkervaringen en aangepast instellingbeleid.

Bron: Federal Institute of Intellectual property Switzerland

Alle aanvullingen, aanwijzigingen of vragen op deze website zijn van harte welkom.

Deze website valt onder de bepalingen van Creative Commons.

Naam auteur: Just de Leeuwe
© 2017 TU Delft

Metamenu