Bindend Studieadvies voor eerstejaarsstudenten (BSA)

De TU Delft hanteert voor alle bacheloropleidingen een bindend studieadvies. Met het BSA kan zowel de student als de opleiding de juistheid van de studiekeuze bepalen. Het BSA betekent dat je in het eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; deze norm is 45 EC. Dit is driekwart van het totaal aantal studiepunten van 60 EC dat je kunt halen in het eerste jaar. Kijk onder het kopje ‘BSA criteria’ voor een overzicht van de meetmomenten met bijbehorende criteria. Voor alle opleidingen geldt dat vrijstellingen op basis van activiteiten voorafgaand aan dit studiejaar niet meetellen voor de BSA norm, oftewel je moet 45 EC in je huidige studiejaar halen. Wanneer je deze norm niet behaalt dan wordt de inschrijving beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het jaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Informatie over de wijze van uitvoering van het bindend studieadvies van de TU Delft is te vinden in Bijlage 15 van het studentenstatuut. Heb je vragen over het bindend studieadvies? Kijk dan bij de FAQ’s over het bindend studieadvies of neem contact op met de studieadviseur van jouw opleiding. Klik hier voor de contactgegevens van de studieadviseurs.

Klik hier voor meer informatie over:

 

© 2017 TU Delft

Metamenu