BSA criteria

DE BSA norm van de TU Delft is 45 ECTS van de eerstejaars vakken. In maart en in augustus zul je tussentijdse adviezen ontvangen. Voor deze meetmomenten gelden standaardcriteria voor alle opleidingen. Deze criteria zijn gebaseerd op een BSA norm van 45 EC van de eerstejaars vakken. Het advies in maart is op basis van het eerste semester. Het advies van begin augustus is op basis van het eerste en tweede semester. Het definitieve advies dat je ontvangt in het eind van augustus is op basis van het volledige eerste jaar, inclusief de eventuele augustustentamens.

In maart geldt

BSA norm 

Behaalde EC 

Stoppen

tot 15 EC

Twijfel

15 tot 22,5 EC

Doorgaan

22,5 of meer EC

Begin augustus geldt

BSA norm 

Behaalde EC 

Voorlopig negatief 

tot 45 EC

Positief

45 of meer EC

Eind augustus geldt

BSA norm 

Behaalde EC 

Negatief

tot 45 EC

Positief

45 of meer EC


N.B. Er wordt geen tussentijdse meting uitgevoerd voor studenten die uitstel van de BSA hebben gekregen. Voor hun is er één definitieve meting. Namelijk in eind augustus van het eerste studiejaar.

© 2018 TU Delft

Metamenu