Tips

  • Studeer regelmatig en serieus
  • Maak een studieplanning
  • Maak gebruik van werkcolleges en oefententamens
  • Pas instructies over correct citeren, parafreseren en bronvermelding zorgvuldig toe
  • Oefen citeren en bekijk voorbeelden in wetenschappelijke teksten
  • Vraag bij twijfel je docent om hulp
  • Maak bij groepsopdrachten een goede taakverdeling
  • Wissel bij groepsopdrachten eens van rol, zodat je bij een individuele opdracht alle taken geoefend hebt.
  • Breng anderen niet in de verleiding

Consequenties

Docenten melden vermeende fraudegevallen bij de examencommissie. Deze commissie beslist over het vermeende fraudegeval en kan een student een maximale straf opleggen een jaar uitsluiting van alle tentamens of examens aan de TU Delft. Dit kan allerlei consequenties hebben voor de duur en financiering van je studie. In hele ernstige gevallen van fraude kun je zelfs van de universiteit worden verwijderd.

Naam auteur: Webredactie-OS
© 2017 TU Delft

Metamenu