VSSD Steunpunt

Voor vragen over o.a.  studiefinanciering, huurrecht en onderwijs kun je terecht bij het Steunpunt van de VSSD. Mail je vraag naar steunpunt@remove-this.vssd.nl.

Promood, promovendi-overleg Delft

Medezeggenschap

In Delft


Jongeren Informatie Punt
Het Jongeren Informatie Punt is een plek waar jongeren
van 12 tot en met 27 jaar terecht kunnen voor vragen over: problemen thuis, tijdelijk onderdak, gezondheid, huisvesting, scholing, werk, werkloosheid, drugs, uitkeringen, seksualiteit en politie & justitie.

ORAS
"De Organisatie RAtionele Studenten (ORAS) is een vereniging die tot doel heeft de Technische Universiteit Delft als vooraanstaand kennisinstituut te waarborgen vanuit het oogpunt van de student."

Lijst Béta
Lijst Bèta is een vereniging die zich inzet om het onderwijs van de TU Delft blijvend te verbeteren voor alle studenten. Als studentenraadspartij zijn zij in het leven geroepen om de focus van de Studentenraad weer bij het onderwijs te leggen

DISS
De Delft International Student Society (DISS) is opgezet door de studentenraad en de studentenvakbond VVSD voor internationale studenten om een schakel te vormen tussen deze studenten en het bestuur. DISS helpt de studentenraad en studentenvakbonden om de belangen van internationale studenten goed te behartigen.

Studentenraad
De Studentenraad (SR) van de Technische Universiteit Delft vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de studenten bij het College van Bestuur. De tien zetels van de SR worden bezet door leden van de fracties ORAS en Lijst Bèta.

Verkiezingen Studentenraad (SR) en Facultaire studentenraad (FSR)

StudieVerenigingenRaad
De StudieVerenigingenRaad (SVR) is het overkoepelende orgaan van de verschillende Delftse studieverenigingen. De voornaamste taak van het orgaan is het stimuleren van de samenwerking en overleg tussen de studieverenigingen.

VSSD
De Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) is de belangenbehartiger voor alle Delftse studenten. De VSSD is aangesloten bij de LSVb en lid van het ISO.

Promood
Promood vertegenwoordigt en behartigt de belangen van promovendi aan de TU Delft. Ze informeren promovendi ook over nieuws gerelateerd aan promoveren en organiseren sociale activiteiten voor promovendi.

Landelijk

ISO
"Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in Nederland. Het ISO heeft intensief contact met studenten uit de medezeggenschapswereld, maar ook met hun convenantpartners: AIESEC Nederland, Integrand Nederland, de NSSS en de LKvV. Het ISO zit tevens in de Studentenkamer: het hoogste orgaan op het gebied van overleg binnen het hoger onderwijs met het ministerie van O C & W."

LSVb
"De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) behartigt de belangen van alle studenten van Nederland. De LSVb is een federatie van 23 studentenvakbonden, die de belangen van studenten op de verschillende instellingen of die van een specifieke groep studenten behartigen. De LSVb is regelmatig in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de VSNU (vereniging van universiteiten) en de HBO-raad."

Stichting voor vluchteling studenten UAF
De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF steunt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie in het hoger onderwijs. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het werk van het UAF.

Handicap en Studie
Bij het expertisecentrum handicap + studie kun je terecht voor advies over studeren met bijvoorbeeld dyslexie, lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte. Op deze site vind je studietips voor studenten met een functiebeperking. Daarnaast is er een alfabetisch overzicht van functiebeperkingen waar je informatie over de beperking en mogelijke gevolgen voor je studie kunt vinden.

© 2017 TU Delft

Metamenu