Reglementen (Studentenstatuut, OER, etc)

Vragen over het studentenstatuut kun je voorleggen aan de studentendecanen van Career & Counselling Services (T: 015 278 8004)

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu