OER en UR

De OER regelt alle mogelijke zaken rond het onderwijs, de examens en de tentamens. Hierin zijn alle rechten en plichten van beide partijen (studenten en de faculteit/docenten) gedetailleerd vastgelegd, zodat bij een conflict het OER als basis kan dienen voor een uitspraak.

Ook voor zaken als inzagerecht, nakijktermijnen, herkansingen staan de officiële regelingen in de OER.

Reglementen per faculteit

© 2018 TU Delft

Metamenu