StudieReisFonds (SRF)

Het Studiereisfonds (SRF) is een fonds van de TU Delft dat wordt beheerd door de VSSD. Het is in 1949 opgezet om "elke student tenmiste éénmaal de gelegenheid te geven zijn horizon te verbreden door aan een buitenlandse excursie deel te nemen".

In de praktijk komt het er op neer dat wanneer een studievereniging een studiereis organiseert, die hiervoor een bijdrage in de onkosten bij het SRF kan aanvragen. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van waar men naartoe gaat, hoeveel deelnemers er zijn, of de deelnemers lid van de VSSD zijn, en hoeveel studiereizen er dat jaar georganiseerd worden. Een aanvraag kan alleen door (of via) een studievereniging worden ingediend. Voor verdere informatie over het SRF: zie de reglementenmail de VSSD, bel 015-2782050 of kijk op www.vssd.nl.

Logo SRF

 

Naam auteur: chinsbergen
© 2017 TU Delft

Metamenu