Het team

Hoofd van Career & Counselling Services

Caroline Scheepmaker

Aanwezig: di-wo-do-vr
"Caroline heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van studie- en loopbaanbegeleiding, ouderbegeleiding, en executive coaching. Ze werkt sinds 1992 aan de TU Delft in diverse functies. In 2009 heeft zij het TU Delft Career Centre opgericht en sinds 1 mei 2015 is ze hoofd van Career & Counselling Services."

 

Loopbaanadviseur

Monique Draijer

Aanwezig: di-do--vr

“Monique is loopbaanadviseur voor de Graduate School. Daarnaast is zij deskundig op het gebied van de begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis. Ze heeft onderwijspsychologie gestudeerd en tijdens haar loopbaan verschillende functies gehad op het gebied van werving, onderwijsadvies en counselling.”

Studiekeuzeadviseur/loopbaanadviseur

Mary Zuiderwijk

Aanwezig: ma-di-wo-do

“Mary is gespecialiseerd in het begeleiden van studenten bij hun studiekeuze. Ze heeft een groot aantal workshops gegeven over studiekeuze, het heroverwegen van studiemogelijkheden en het vinden van de juiste masteropleiding.”

Loopbaanadviseur

Claire Visée MSc

Aanwezig: ma-di-wo-do-vr

“Claire is zelf afgestudeerd aan de TU Delft en weet wat het betekent om ingenieur te zijn en wat er voor nodig is om de huidige arbeidsmarkt te betreden. Naast loopbaanadviseur is zij ook onze contactpersoon voor het bedrijfsleven.”

Loopbaanadviseur

Bud Bickes

Aanwezig: do

"Bud heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van onderwijs en loopbaanbegeleiding. Tot zijn specialiteiten behoren kernkwaliteiten en kernkwadranten. Hij heeft aan verschillende universiteiten in Nederland en daarbuiten gewerkt met afgestudeerden, promovendi en postdocs.”

Loopbaanadviseur

Margret Welten

Aanwezig: mo-di-wo

“Margaret steunt promovendi bij het in kaart brengen en definiëren van de benodigde loopbaanstappen met betrekking tot hun loopbaan. Ze heeft veel ervaring op het gebied van HR en heeft zich later gespecialiseerd in coaching. Margaret is zelf geboren en getogen in een ander land en voelt daardoor heel goed aan welke  uitdagingen werken en wonen in een internationale omgeving met zich meebrengt.”

Loopbaanadviseur

Iliana Yocheva

Aanwezig: di-do-vr

"Iliana has experience working in both the educational and the corporate sectors, latterly employed as Graduate Global Development Coordinator at Shell. Having graduated with a MSc in Biology where she specialised in Hydrobiology and water purification, she later trained as a therapeutic counselor. Being international and having walked the path of professional realisation herself, she now supports the TU Delft students as Career Counselor."

Strategische Communicatie

Aman Jindal

Aanwezig: mo-di-wo-do-vr

"Aman heeft vanaf December 2015 een ondersteunende rol voor de strategische communicatie van het TU Delft Career Centre naar de studenten en de TU Delft in het algemeen. Hij verzorgt de visuele presentatie van de maandelijkse flyers, nieuwsbrieven en de website."                                                                                                                                            

Psycholoog

Paula Meesters

Aanwezig: ma-di-wo-do-vr

"Paula is afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en klinisch psycholoog. Ze is BIG geregistreerd GZ-psycholoog, psycholoog NIP en EMDR therapeut. Zij heeft behandelervaring met cognitieve- en gedragstherapie, oplossingsgerichte psychotherapie, mindfulness, schematherapie, ACT en KPSP. Ze werkt sinds 1993 aan de TU Delft als studentenpsycholoog en is sinds 2011 verbonden aan de Graduate School van de TU Delft."

Psycholoog

Peter van 't Zand

Aanwezig: ma-di-do-vr

"Peter is sinds eind 2009 één van de psychologen. Hij is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, richting Klinische- en gezondheidspsychologie. Peter is psycholoog NIP en cognitief gedragstherapeut VGCt® i.o. Daarnaast heeft hij ook ervaring met ACT."

Psycholoog

Inge Verhoeven

Aanwezig: di-wo-do-vr

"Inge is sinds 2009 als psycholoog werkzaam aan de TU Delft. Ze is opgeleid in de Klinische psychologie en neuropsychologie, NIP geregistreerd psycholoog, in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT, opgeleid en ervaren in systeemtherapie, oplossingsgerichte psychotherapie, EMDR, mindfulnes en somatische problematiek."

Psycholoog

Shenna Laarhoven

Aanwezig: mo-di-wo-do-vr

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Psycholoog

Marielle Visschedijk

Aanwezig: 

"Mariëlle heeft een gevarieerde werkervaring en haar werkstijl kenmerkt zich door openheid en verbondenheid. Ze maakt gebruik van verschillende wetenschappelijke methoden en technieken, zoals CBT, ACT en EMDR. Ze is BIG geregistreerd GZ Psycholoog en heeft een PHD in de psychologie."

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Studentendecaan

Suze-Anne van Geffen

Aanwezig: ma-di-do-vr

"Suze-Anne is juriste en coach/counsellor en heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs. Sinds 2006 is zij werkzaam bij de TU Delft als studentendecaan. Haar hoofdpunten zijn de advisering m.b.t. de regelingen voor financiële ondersteuning en de begeleiding van studenten met een functiebeperking."

Studentendecaan

Stephanie Meulemans

Aanwezig: ma-di-wo-vr

"Stephanie Meulemans is sinds 2010 werkzaam als studentendecaan bij de TU Delft. Studeren met een functiebeperking is haar belangrijkste werkgebied. Zo begeleidt ze studenten met AD(H)D, ASS en dyslexie, en is ze trainer van de ADHD-studie-ondersteunings­groepen. Ook organiseert ze workshops Studievaardigheden en is ze coördinator van het Study Buddy Project en van de voorziening Kurzweil (voorleessoftware)."

Studentendecaan

John Stals

Aanwezig: mo-di-wo-do-vr

"John Stals heeft Wiskunde gestudeerd aan de TU Delft, en is sinds 1979 ook daar werkzaam in diverse functies, sinds 2008 als studentendecaan. Specialismes: studiefinanciering, financiële onder­steuning, inschrijvings­regelingen, verblijfs­vergunningen, huisvesting."

Teamassistent

Yvonne van der Wedden

Aanwezig: ma-di-wo-do

"Yvonne werkt sinds december 2015 bij het Career & Counsellingservices als teamassistent. Zij behandelt graag je vragen per telefoon of email."

© 2018 TU Delft

Metamenu