Studeren met een functiebeperking


 

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. Op deze site kun je lezen op welke voorzieningen en aanpassingen je mogelijk recht hebt en hoe je dat kunt regelen. Laat mogelijkheden niet aan je voorbij gaan en laat van je horen! Hiermee kun je vaak extra studievertraging voorkomen. Soms kost het even tijd om maatregelen te treffen dus hoe eerder je je meldt hoe beter.

 

 

Functiebeperking, wat is dat?

Hiermee worden aandoeningen bedoeld die (vooralsnog) chronisch of blijvend van aard zijn en die je structureel belemmeren bij het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens. Hieronder vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, depressie, chronische ziekten e.d.

Studeren met functiebeperking aan TU Delft

Studeren met autisme aan TU Delft

 

 

Stel dat je dyslectisch bent. Of misschien heb je gehoor-, zichtverlies of lichamelijke handicap. Wat betekent dit voor een opleiding aan de TU Delft? Deze leerlingen tonen u hoe ze hier met diverse vormen van ondersteuning en faciliteiten studeren.

      

Studeren aan een universiteit als TU Delft met een stoornis in het autistisch spectrum? Niels laat zien hoe hij met Asperger studeert aan de TU Delft, van practica tot hoorcolleges.

      

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu