Reading SupportFinancial Advice - John...

Meer informatie

RAS Formulier

Via dit formulier kan financiële ondersteuning (RAS) worden aangevraagd in geval van medische omstandigheid of functiestoornis.

Regelingen

Informatie over financiële ondersteuning

Financiële Regelingen

De (financiële) regelingen waarop studenten van de TU Delft in geval van bijzondere omstandigheden een beroep kunnen doen, komen voort uit landelijke wetten en regelingen, zoals de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en de wet Studiefinanciering. Voor meer informatie zie hieronder.

Studiefinanciering en functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale regelingen op het gebied van studiefinanciering:

Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) TU Delft

Voor studenten die op grond van de in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek genoemde omstandigheden studievertraging hebben opgelopen heeft de TU Delft de Regeling Afstudeersteun Studenten opgesteld. Om een aanvraag voor de RAS in te dienen, neem je contact op met de studieadviseur, zie: www.ras.tudelft.nl

Aanvragen bij een particulier fonds

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu