Aanmelden als Deelnemer

Heb je een functiebeperking en/of chronische ziekte? Denk je baat te hebben bij een Study Buddy? Wij matchen twee maal per academisch jaar studenten aan een studiemaatje; in September en in Februari. Meld je aan door een email te sturen naar:

Stephanie Meulemans, studentdecaan:
S.M.P.Meulemans@remove-this.tudelft

Je ontvangt van Stephanie een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

© 2017 TU Delft

Metamenu