Religie en levensbeschouwing

Motiv

MoTiv: bezinning rond techniek

Wat is een zinvol leven? En hoe vind je kwaliteit en diepte binnen je studie? Bij MoTiv staan deze vragen centraal.

Je kunt bij MoTiv werken aan levens- en beroepsvorming door meditatie, moreel-maatschappelijke bezinning rond techniek, Bijbelstudie en filosofie. Ook zijn de studentenpastores beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Internationaal Studentenpastoraat (ISP)

Het Internationale Studentenpastoraat is een plek waar studenten uit alle landen elkaar en de twee pastores kunnen ontmoeten en een thuis kunnen vinden ver van huis.

Elke zondag wordt een Engelstalige oecumenische viering gehouden om 11.30, Raamstraat 78. Door de week zijn studenten uitgenodigd voor bijbelstudie, meditatie,hatha yoga, koorrepetities en dot painting.

Maandelijks vinden interculturele en interreligieuze ontmoetingen met gezamenlijke maaltijd en discussie over relevante thema’s.
Voor incidentele conferenties en excursies zie: http://iscdelft.com.

De pastores zijn ook beschikbaar voor individuele gesprekken.

Pater Avin Kunnekkaddan

Tel: 06-12555768
ispavin@remove-this.gmail.com

Ds. Waltraut Stroh

Tel: 070-3297624
wfstroh@remove-this.xs4all.nl

 


Motiv

MoTiv: bezinning rond techniek

Wat is een zinvol leven? En hoe vind je kwaliteit en diepte binnen je studie? Bij MoTiv staan deze vragen centraal.

Je kunt bij MoTiv werken aan levens- en beroepsvorming door meditatie, moreel-maatschappelijke bezinning rond techniek, Bijbelstudie en filosofie. Ook zijn de studentenpastores beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Internationaal Studentenpastoraat (ISP)

Het Internationale Studentenpastoraat is een plek waar studenten uit alle landen elkaar en de twee pastores kunnen ontmoeten en een thuis kunnen vinden ver van huis.

Elke zondag wordt een Engelstalige oecumenische viering gehouden om 11.30, Raamstraat 78. Door de week zijn studenten uitgenodigd voor bijbelstudie, meditatie,hatha yoga, koorrepetities en dot painting.

Maandelijks vinden interculturele en interreligieuze ontmoetingen met gezamenlijke maaltijd en discussie over relevante thema’s.
Voor incidentele conferenties en excursies zie: www.iscnetherlands.nl 

De pastores zijn ook beschikbaar voor individuele gesprekken.

Pater Avin Kunnekkaddan

Tel: 06-12555768
ispavin@remove-this.gmail.com

Ds. Waltraut Stroh

Tel: 070-3297624
wfstroh@remove-this.xs4all.nl

www.iscnetherlands.nl

 © 2017 TU Delft

Metamenu