Reading Support


Meer informatie

Algemene voorzieningen TU Delft

Informatie TU Delft Algemeen

Voorleessoftware TextAid

  • het hardop laten voorlezen van studieboeken, websites en zelfgeschreven teksten.
  • versnelt de leessnelheid en verhoogt het tekstbegrip
  • hulpmiddel bij dyslexie, maar ook bij andere functiebeperkingen
  • gratis gebruik van licentie tijdens studie
  • met bijbehorende scanservice van de TU Library

Hier meer informatie.

Instructiefilm van TextAid

Studiemaatjes

  • een medestudent als studiemaatje die je 1 á 2 uur per week ondersteunt
  • begeleiding bij studie(planning) of juist ontspannende activiteiten buiten de studie
  • voor studenten met een functiebeperking, bijv. autisme of AD(H)D
  • gedurende een lesperiode of wat langer (max. 1 jaar)

Voor meer informatie, klik hier

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu