Studentenplatform studeren met een functiebeperking

De TU Delft hoort graag de mening en suggesties van de studenten die zelf studeren met een functiebeperking. Daarom is er een studentenplatform dat eens in de paar maanden tijdens de lunch bij elkaar komt om met elkaar te praten over hun ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en mee te denken over hoe we diensten kunnen verbeteren.

Om een zo groot mogelijke groep te vertegenwoordigen hebben de studenten in dit platform een achtergrond in verschillende studies en natuurlijk ook beperkingen, zoals dyslexie, fysieke beperking, autisme, ADHD etc.

Het studentenplatform zoekt nieuwe leden!

Ben jij geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie en kennismaking contact op door een mail te sturen naar functiebeperking@remove-this.tudelft.nl

© 2017 TU Delft

Metamenu