BSc en MSc Electrical Engineering

VERGADERDATA EXAMENCOMMISSIE

15 februari 2018

15 maart 2018

12 april 2018

17 mei 2018

14 juni 2018

12 juli 2018


Formulieren voor de Examencommissie dienen uiterlijk vijf werkdagen van te voren ingeleverd te zijn bij het Servicepunt.
Binnen twee weken na de vergadering ontvangt u bericht van het besluit van de Examencommissie.
Let op: formulieren voor de Master Final Examination dienen ingeleverd te worden volgens de formele procedure. Hiervoor gelden afwijkende termijnen.


BACHELOR DIPLOMA-UITREIKING
Najaar 2018.

MASTER
Er zijn geen collectieve Master diploma uitreikingen. Studenten ontvangen hun Master diploma individueel na een succesvolle verdediging van hun afstudeerwerk, mits ze aan alle voorwaarden voor het diploma hebben voldaan. Hiervoor dienen de benodigde formulieren tijdig ingeleverd te zijn! 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot het Secretariaat O&S, 
tel.: 015 - 27 81879, e-mail: OS-EWI@remove-this.tudelft.nl 

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu