Partner Universities Search

Beurswijzer

Terug naar stap 1

ga naar stap 2 'Regelwerk'

stap 3

Stap 4

Beurswijzer

Welkom bij de TU Delft Beurswijzer!

Door het beantwoorden van vragen die zijn toegesneden op jouw specifieke situatie kun je achterhalen welke TU mobiliteitsfonds(en) je zou kunnen benaderen.

De beurzen/mobiliteitsfondsen in de Beurswijzer zijn bedoeld voor reguliere TU Delft studenten. Je bent een reguliere TU Delft student als je tijdens je verblijf in het buitenland ingeschreven staat aan de TU Delft en van plan bent om je diploma te halen aan de TU Delft.
Exchange en free-mover studenten worden niet gezien als reguliere studenten.

Belangrijk!

Voor alle beurzen en fondsen die zijn opgenomen zijn in de Beurswijzer geldt het volgende:

  • Ze moeten vóór aanvang van je (studie)project/stage worden ingediend;
  • Het is niet mogelijk om na aanvang van het (studie)project/stage nog een aanvraag in te dienen;
  • Je kunt voor iedere beurs/fonds één keer in aanmerking komen;
  • Voor een bepaald buitenlandverblijf kun je maar één beurs/fonds aanvragen.
  • Stages of studieverblijven in het land van origine komen niet in aanmerking voor een beurs/fonds.
  • Je hebt je verblijf in het buitenland geregistreerd in OSIRIS (tenminste 14 dagen voor vertrek) waardoor je automatisch in aanmerking komt voor de gratis collectieve reisverzekering van de TU Delft. Informatie over hoe dit in zijn werk gaat en de verzekeringsvoorwaarden kun je vinden op buitenland.tudelft.nl kies regelwerk en dan verplichte registratie contactinformatie.
  • Voor bachelorstudenten: je eerste studiejaar aan de TU Delft met goed gevolg hebt afgerond (d.w.z. de propedeuse hebben behaald.
  • Je bent en blijft ingeschreven als student aan de TU Delft tijdens je verblijf in het buitenland.
  • Je buitenlandverblijf moet ECTS studiepunten opleveren.
  • Tijdens je verblijf in het buitenland dien je je te onthouden van (politieke en/of commerciële) activiteiten en/of gedrag dat het aanzien van de TU Delft zou kunnen schaden.

 

START Beurswijzer

© 2017 TU Delft

Metamenu