Hoogte collegegeld, examengeld en vergoeding

Betaalwijze

Het collegegeld is (wettelijk) vastgesteld en verandert elk jaar. Voor de betaling van het collegegeld, examengeld of vergoeding kan worden gekozen uit één van de volgende betaalwijzen

  • Vrijstelling van betaling (bijv. bij een tweede inschrijving, Bewijs Betaald Collegegeld of je bent een uitwisselingsstudent)
  • Andere wijze van betaling (bijv. vergoeding voor schakelstudenten, je maakt het bedrag zelf over, je hebt een buitenlandse vooropleiding en je neemt services af of je ontvangt een beurs)
  • Digitale machtiging (alleen mogelijk als je DigiD hebt en en je betaalt vanaf een bank in een SEPA-land)

Wijziging betaalgegevens
Wil je een wijziging doorgeven nadat je reeds de digitale machtiging in Studielink hebt afgegeven, vul dan het dit wijzigingsformulier in en mail het door naar CSA@tudelft.nl.

Tarieven

Wie

Type collegegeld

2017/2018

2018/2019

Studenten met:

- Nederlandse nationaliteit

- EU/EFTA land nationaliteit

- Surinaamse nationaliteit

wettelijk tarief

 € 2.006

€ 2.060

Studenten met:

- Non EU/EFTA nationaliteit met aanspraak op studiefinanciering

- Vluchteling status die door tussenkomst UAF studiefinanciering ontvangen

instellingstarief I 

 € 2.006

€ 2.060

Non EU/EFTA studenten met eerste inschrijving vanaf collegejaar 2016-2017

instellingstarief III

BSc € 10.111

MSc € 15.166

BSc € 10.384

MSc € 15.575

Non EU/EFTA studenten met eerste inschrijving tussen collegejaren 2011/2012
en 2015/2016 en aansluitend stonden ingeschreven voor dezelfde opleiding

Overgangsregeling II
(vervalt 31-8-2019)

BSc € 8.923

MSc € 13.942

BSc € ntb

MSc € ntb

Studenten met deeltijdinschrijving

Collegegeld voor
deeltijdinschrijving

€ 1.679

€ ntb

Schakelstudenten

Schakelopleiding 

(EU en non-EU)

 

€ 33,43 per EC

€ 34,33 per EC

Extraneus inschrijvers

Examengeld voor
extranei
                                               

€ 6.000 (from)

€ 6.000 (from)

Voor Erasmus Mundus projecten heeft het CVB soms afwijkende tarieven vastgesteld.

Tweede studie of graad
De TU Delft hanteert voor studiejaar 2017/2018 geen afwijkende tarieven voor het volgen van een 2e studie van hetzelfde niveau als de graad die je al behaald hebt.

Hardheidsclausule
Er zijn situaties denkbaar waarin toepassing van de regels onredelijke en/of onbillijke gevolgen met zich meebrengt. In zulke gevallen kan de hardheidsclausule worden gebruikt. Word je aangeslagen voor een collegegeldbedrag dat jij in jouw individuele geval onbillijk vindt, verzoek dan – schriftelijk en met redenen omkleed – om toepassing van een ander tarief. Dit verzoek kan je indienen bij de CSa.

Voor alle bepalingen rondom college- en examengeld kan je het studentenstatuut raadplegen of contact opnemen met de CSa.

© 2017 TU Delft

Metamenu