Vrijstelling van collegegeld

Tweede inschrijving

  • Studenten van de 3TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente of TU Delft) worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.
  • Voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde vindt de inschrijving en betaling plaats via Leiden of TU Delft.
  • Voor de bacheloropleiding en Molecular Science and Technology en de masteropleiding Industrial Ecoloy vindt de inschrijving en de betaling via Universiteit Leiden plaats. Studenten worden automatisch bij TU Delft geregistreerd.

Voor bovengenoemde opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je hoeft zelf geen Bewijs betaald collegegeld in te leveren.

Minorstudent voor Leiden, Delft en Erasmus
Voor de inschrijving als minorstudent volg je per LDE-instelling de volgende procedure op deze site.

Bewijs betaald collegegeld
Sta je bij een andere instelling ingeschreven en wil je ook een inschrijving bij de TU Delft, dan lever je een originele verklaring in bij de CSa waaruit blijkt dat je wettelijk collegegeld  hebt betaald (BBC). Deze BBC vraag je aan bij de onderwijsinstelling waar je het wettelijk collegegeld betaalt. Alleen een originele BBC wordt geaccepteerd.

Uitwisselingstudenten
Studenten van een buitenlandse universiteit die zich in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma inschrijven aan de TU Delft, worden voor maximaal 12 maanden ingeschreven. Deze studenten zijn vrijgesteld van betaling van collegegeld. Blijf je langer dan 12 maanden om de masteropleiding af te ronden, dan zijn met ingang van de 13e inschrijvingsmaand de reguliere regels omtrent het collegegeld van toepassing.

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu