Inschrijven

Verzoek tot inschrijving

  • Wil je toegelaten worden tot de TU Delft op basis van een Nederlands diploma (ook: Aruba, Sint Maarten en Curaçao) dan kun je een verzoek tot inschrijving doen via Studielink.
  • Wil je toegelaten worden tot de TU Delft op basis van een buitenlands diploma (ook: Internationaal Baccalaureaat of Europees Baccalaureaat, ongeacht waar je dit diploma hebt behaald) start dan je verzoek tot inschrijving via International admissions office vóór 1 april.
  • Wil je toegelaten worden tot een van de numerus fixus opleidingen met een  Nederlands diploma (ook: Aruba, Sint Maarten en Curaçao) dan doe je via Studielink een verzoek tot inschrijving vóór 15 januari. Zie hier voor meer informatie.
  • Wil je toegelaten worden tot een van de numerus fixus opleidingen met een buitenlands middelbare schooldiploma  (ook: Internationaal Baccalaureaat of Europees Baccalaureaat, ongeacht waar je dit diploma hebt behaald) dan dien je je in studielink maar ook via de online application (met een compleet dossier) van het International admissions office  aan te melden vóór 15 januari.

Studielink
Om te beginnen moet je je aanmelden bij Studielink. Wanneer je bij Studielink bent aangemeld, ben je nog niet ingeschreven bij de TU Delft. Je bent pas officieel ingeschreven wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Als de inschrijving voltooid is, kun je het Bewijs van Inschrijving dowlnoaden vanuit Osiris. Hiervoor log je in met je Netid. Onder “Personalia” klik je op “Status inschrijving voor opleiding”.

Toelating tot de masteropleidingen kan worden verkregen op basis van een behaald bachelorexamen. Studenten die het bachelorexamen nog niet hebben behaald, worden niet toegelaten tot het onderwijs van de (aansluitende) masteropleiding.

Uiterste datum van inschrijving
De TU Delft moet je machtiging voor het collegegeld (of eventueel de betaling van het collegegeld via een bankoverschrijving) uiterlijk vóór 31 augustus hebben ontvangen, zodat je kan worden ingeschreven per 1 september. Inschrijven met terugwerkende kracht is wettelijk niet toegestaan.

Inschrijving na 1 september
Inschrijven na 1 september is in principe niet mogelijk.

  • Dien een beargumenteerd verzoek in om per februari van het collegejaar te starten via verlateinschrijvingen@remove-this.tudelft.nl. 
  • Studenten die hun bacheloropleiding of schakelopleiding aan de TU Delft hebben afgerond, mogen zich (óók na een onderbreking) inschrijven voor de masteropleiding zonder toestemming te vragen voor deze verlate inschrijving. Dit geldt niet voor studenten die al aan hun masteropleiding zijn begonnen. Voor alle bepalingen rondom toelating raadpleeg je het studentenstatuut of neem contact op met de CSa.

Let op! Hou er rekening mee dat niet tijdig voldoen aan de inschrijving en betalingsverplichting financiële gevolgen heeft voor je studiefinanciering en je studenten OV-chipkaart. Bezoek de site van de DUO voor meer informatie hierover.

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu