Inschrijven als bijvakstudent of minorstudent

Het kan wenselijk zijn dat je een enkel vak volgt (bijvak) dat niet gegeven wordt door de instelling waar je je hoofdstudie volgt of dat je een minor wilt volgen aan de TU Delft. De mogelijkheid bestaat dan om voor een tweede studie ingeschreven te worden aan de TU Delft

Voor inschrijving als bijvakstudent geldt het volgende:

 • Lever een Bewijs Betaald collegegeld (BBC) in bij de CSa van de andere instelling waarin wordt vermeld welk bedrag aan collegegeld voor je inschrijving is betaald, wat je wijze van inschrijving is en voor welke periode.
 • Lever een verklaring van de examencommissie van de andere instelling in bij de CSa waaruit blijkt dat het te volgen vak bij die instelling niet gedoceerd wordt, maar wel onderdeel uitmaakt van het af te leggen examen.
 • Indien je de verklaring van de examencommissie inlevert, hoef je niet aan te tonen dat je over voldoende kennis van wis- en natuurkunde beschikt.
 • Als bijvakstudent heb je geen recht op een afsluitend diploma.

Voor de inschrijving als externe minorstudent moet je een positieve beoordeling hebben ontvangen van de TU Delft. Zie voor meer informatie de website.

Volg je een 4TU opleiding of een bacheloropleiding van Klinische Technologie, Life Science and Technology, Molecular Science and Technology, Technische Wiskunde,  en de masteropleidingen Industrial Ecology en Nanobiology dan is het volgende van toepassing:

 • Studenten die één van de 4TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research of TU Delft) volgen, worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.
 • Voor de bacheloropleiding Klinische Technologie en de masteropleiding Nanobiologie vindt de inschrijving en de betaling via TU Delft plaats. 
 • Voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde vindt de inschrijving en betaling plaats via Leiden of TU Delft.
 • Voor de bacheloropleiding en Molecular Science and Technology en de masteropleiding Industrial Ecoloy vindt de inschrijving en de betaling via Universiteit Leiden plaats. Studenten worden automatisch bij TU Delft geregistreerd.
 • Voor de bacheloropleiding Life Science and Technology vindt de inschrijving en de betaling via TU Delft plaats. Studenten worden automatisch bij Universiteit Leiden geregistreerd.
 • Voor al deze opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je hoeft zelf geen Bewijs betaald collegegeld in te leveren.

Aanmelden in Studielink

 • Kies in Studielink eerst voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je als gaststudent wilt inschrijven.
 • Voor gaststudent in een bacheloropleiding: kies voor "nee"  bij "Start in eerste jaar".
 • Voor gaststudent in een masteropleiding:  kies voor "ja"  bij "Start in eerste jaar".
 • Kies bij "Opleidingsnaam" (instelling) voor de juiste opleiding.
 • Bevestig deze opleiding.

Wil je als externe minorstudent ingeschreven worden, dan kies je eerst voor de bacheloropleiding, daarna kies je voor de betreffende minoropleiding en bevestig je deze.

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu