Inschrijven voor een tweede opleiding

Wil je nog een studie volgen voor dezelfde graad als die je al behaald hebt en wil je weten wat je moet betalen, bezoek dan de website Collegeld en financiën.

Bijbetalen
Tevens kan je daadwerkelijk twee opleidingen tegelijk volgen, aan één en dezelfde instelling of aan verschillende instellingen. Studenten die geen recht hebben op betaling van het wettelijk tarief moeten er overigens wel rekening mee houden dat ze zullen moeten bijbetalen als het tarief voor de tweede inschrijving hoger is dan dat voor de eerste inschrijving.

Studelink
Om je als student in te schrijven voor een tweede opleiding bij de TU Delft, regel je dat via jouw account in Studielink. Kijk op je homepage bij 'mijn inschrijvingen' en dan 'nieuw inschrijvingsverzoek' om een nieuw verzoek te doen.

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu