Regeling Afstudeersteun Studenten

Studieadviseur

Indien je in aanmerking wil komen voor ondersteuning conform de regeling afstudeersteun dien je in eerste instantie contact op te nemen met de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en de te volgen procedures.

Voor fulltime besturen in 2017-2018 en onvoorziene omstandigheden, is het verplicht om langs de studieadviseur te gaan en daar een verklaring van te krijgen. Het is aan te raden om even overleg te voeren met je studieadviseur indien je een parttime bestuursfunctie of commissiefunctie gaat vervullen, maar dit is niet verplicht.

Verdere informatie Voor alle bepalingen rondom de RAS kan je het studentenstatuut raadplegen of contact opnemen met de CSa. Het aanvraagformulier kun je downloaden of ophalen bij de CSa of je studieadviseur.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu