Minors

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend geheel van vakken ter grootte van 30 EC. Een minor kun je zelf kiezen, welke opleiding je ook volgt. Het is een interessante mogelijkheid om eens verder te kijken dan je eigen studie. De maatschappij vraagt tegenwoordig een breed-geöriënteerde ingenieur.

Misschien heeft een bijzondere maatschappelijke discipline je interesse, wil je een introductie in een andere studie, of gebruik je de minor om te kunnen schakelen naar een master die anders niet zou aansluiten.

Daarnaast kun je misschien een interessant vakkenpakket kiezen van een andere universiteit in Nederland (bijvoorbeeld in 3TU-verband) of in het buitenland. Ook is het mogelijk je extra te verdiepen in de studie waar je al mee bezig bent.

De Faculteit 3mE biedt de volgende minors aan:

Het aanbod van de minors aan de TU-Delft vind je op de volgende pagina.

Klinische Technologie heeft een aanvullende informatie-pagina, deze is te vinden op de speciale KT minormogelijkheden pagina.

Vrije minor

Tot slot is het mogelijk zelf met een voorstel te komen voor de inrichting van een minorprogramma, de zogenaamde Vrije minor. De deadline voor het aanleveren van een vrije minor is 15 mei 2017.

Naam auteur: O&S 3mE
© 2018 TU Delft

Metamenu