Einde pilot parkeren

01 maart 2018 door Communication BK

Op 23 maart loopt de parkeren pilot af en wordt de tijdelijke slagboom weggehaald. Verlenging van de pilot past helaas niet binnen de afspraken die de TU Delft heeft gemaakt met de gemeente Delft en omwonenden.

Evaluatie

De pilot heeft waardevolle informatie opgeleverd. Tot nu toe lijkt de pilot een positieve invloed te hebben gehad op de beschikbare parkeerruimte bij Bouwkunde. Eind april zijn alle onderzoeksresultaten en de evaluatie beschikbaar. 

Vervolg

De TU Delft gaat op basis van de evaluatie en de onderzoeksresultaten verder in gesprek met de gemeente over een definitief parkeersysteem voor de gehele campus. De oplossing moet geschikt zijn voor het Bouwkunde parkeerterrein, maar ook toepasbaar zijn op de grote parkeerterreinen op de rest van de campus

© 2018 TU Delft

Metamenu