Pilot ‘Parkeren’

20 november 2017 door Communication BK

Om de parkeeroverlast op de TU campus te beperken start er bij Bouwkunde een pilot ‘parkeren’. De parkeerterreinen bij Oost en West zijn van 4 december tot 30 maart op bepaalde tijden uitsluitend toegankelijk zijn voor TU campuskaarthouders en TU Delft gerelateerd bezoek. Alle actieve TU campuskaarten worden automatisch ingelezen.

Gastheer/vrouw

Op parkeerterrein Oost komt een slagboom én er staat een gastheer/-vrouw. Op parkeerterrein West staat alleen een gastheer/-vrouw. Tot 30 maart 2018 blijven de gastheren/-vrouwen tijdens de onderzoekstijden aanwezig om vragen te beantwoorden en te assisteren. 

Toegang met campuskaart

Begin december wordt er een slagboom geplaatst bij de bestaande ingang van parkeerterrein Oost. Voor een snelle doorstroom vragen we de campuskaart bij het inrijden bij de hand te houden. Tot de kerstvakantie wordt de slagboom bediend door een gastheer die de slagboom opent op vertoon van de campuskaart. Vanaf 2 januari wordt er een paslezer aan de slagboom gekoppeld. 

Tijden

De toegangsregulering is van 8.00 tot 15.00 uur. Na 15.00 uur staat de slagboom omhoog en kan iedereen inrijden. Eind januari verschuift de eindtijd naar 17.00 uur. Van 23 december tot 1 januari staat de slagboom open ivm de kerstvakantie. Uitrijden kan altijd, daarvoor is geen campuskaart nodig.

Bezoekers

In deze periode kan bezoek aangemeld worden via het secretariaat. Zij ontvangen over deze procedure nog een aparte instructiemail. 

Kentekenwaarneming

Er wordt een camera geplaatst die de kentekens van de in- en uitrijdende auto’s leest. Zo wordt de parkeerduur en de herkomst van de auto gemeten. Deze gegevens worden verder niet gekoppeld of bewaard en vallen uiteraard binnen de privacywetgeving.

Evaluatie

Na afloop van de proefperiode wordt er geëvalueerd. Op basis daarvan gaan de TU Delft en de gemeente in gesprek over de vervolgstappen die moeten leiden tot een goed werkend parkeersysteem voor de campus en Delft. 

Toestemming

In de collegevergadering van 28 november a.s. wordt door het college van de Gemeente Delft naar verwachting formeel toestemming gegeven voor het uitvoeren van de pilot.

Vragen

Bij vragen over het parkeren bij Bouwkunde kun je contact opnemen met het servicepunt via servicepunt-bk@remove-this.tudelft.nl 

© 2018 TU Delft

Metamenu