Studiegids

Voor de digitale versie van de vakomschrijvingen, kunt u naar www.studiegids.tudelft.nl.

Afronding

Een Honoursstudent die voldoet aan de onderstaande afrondingseisen, ontvangt een Honourscertificaat naast het Bachelordiploma ondertekend door de Conrector van de TU Delft. De Honours Commissie beslist over twijfelgevallen.

Afrondingseisen Honours Programme Bachelor Bouwkunde

De Honoursstudent heeft:

  • het Bachelorprogramma van Bouwkunde nominaal gehaald
  • het Honours Programme Bachelor binnen de afgesproken tijd gehaald

Terug

© 2017 TU Delft

Metamenu