Bedrijfshulpverlening

In het hele gebouw hangen vluchtplan-bordjes met daarop de vluchtroutes per verdieping en noodinformatie. Het is belangrijk dat u in geval van nood met uw mobiele telefoon géén 112 belt, maar naar nummer 015-2781226. Via dit nummer worden niet alleen de eventuele hulpdiensten opgeroepen maar wordt ook de BHV-organisatie van Bouwkunde op de hoogte gesteld zodat er direct actie kan worden ondernomen. Met een vaste telefoon kunt u wel gewoon 112 bellen.

 

 

INSTRUCTIES VOOR BEDRIJFSHULPVERLENING

 

INSTRUCTIONS FOR IN-HOUSE EMERGENCY RESPONSE

 

ONGEVAL

GEEF INFORMATIE OVER:

 • LOCATIE
 • UW NAAM
 • AARD VAN ONGEVAL
 • BLIJF BIJ HET SLACHTOFFER
 • WACHT OP HULP
 • VOLG INSTRUCTIES OP VAN BHV-ERS

 

ACCIDENT

GIVE INFORMATION REGARDING:

 • LOCATION
 • YOUR NAME
 • NATURE OF ACCIDENT
 • STAY WITH THE VICTIM
 • WAIT FOR HELP
 • FOLLOW INSTRUCTIONS FROM TRAINED STAFF

 

BRAND

GEEF INFORMATIE OVER:

 • LOCATIE
 • AARD VAN DE BRAND
 • OMVANG BRAND
 • VOLG INSTRUCTIES VAN BHV-ERS OP
 • WAARSCHUW IN GEVAAR ZIJNDE PERSONEN
 • BRENG PERSONEN IN VEILIGHEID
 • PROBEER TE BLUSSEN
 • GA NAAR DE VERZAMELPLAATS 

 

FIRE

GIVE INFORMATION REGARDING:

 • LOCATION
 • NATURE OF THE FIRE
 • SIZE OF THE FIRE
 • FOLLOW INSTRUCTIONS FROM TRAINED STAFF
 • WARN PEOPLE IN DANGER
 • MOVE PEOPLE TO SAFETY
 • TRY TO EXTINGUISH THE FIRE
 • GO TO THE MEETING POINT 

 

 

 

Naam auteur: Webredactie
© 2018 TU Delft

Metamenu