Digitale data

Het gebruik van digitale kaarten kent vele mogelijkheden en voordelen.

Met een GIS (Geografisch Informatie Systeem) kunnen bijvoorbeeld correlaties zichtbaar worden gemaakt tussen ruimtelijke en/of sociale fenomenen.

In veel gevallen worden digitale kaarten in Nederland geproduceerd door middel van publiek-private samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat verschillende partijen invloed hebben op de kostenverdeling en dat veel bestanden alleen gebruikt kunnen worden onder strikte licentievoorwaarden. Lees de voorwaarden! De Kaartenkamer van de BTUD zet zich in voor het beschikbaar krijgen van digitale data.

Online beschikbaar (open data)

 

 Online beschikbaar via TU Delft Maps (PDF, Shape, GML)

 

Online beschikbaar via VU Geoplaza

Aan te vragen via Kaartenkamer:

Direct te bezichtigen via deze website

Voorbeeld van een kaartbeeld uit een Krayenhoffkaart)
(Copyright © 2006, Topografische Dienst Kadaster, Zwolle)

Aan te vragen via PDOK (Publieke Diensten Op de Kaart) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. 

 • TOP10NL, objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus- actueel (alleen GML formaat)
 • TOP25raster, digitale topografische rasterkaarten - actueel (GeoTIFF formaat)
 • TOP50raster, digitale topografische rasterkaarten - actueel (GeoTIFF formaat)
 • TOP250raster, digitale topografische rasterkaart - actueel (GeoTIFF formaat)
 • Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) - webservice & download

 

 

Aan te vragen via DANS (Data Archieving and Networked Services):

 • Thematic collection: Datasets of Wageningen UR research (WUR) Submitted: 2011-10-18
 • TOP50NL, Digitaal topografisch basisbestand Nederland schaal 1:50.000 Kadaster(2011)
 • Thematische collectie: Kadasterbestanden DANS(2010)
 • TOP250Raster, digitaal topografisch bestand Kadaster(2010)
 • TOP10NL, digitaal topografisch bestand - 2013 Kadaster(februari) 
 • TOP10NL, digitaal topografisch bestand - 2012 Kadaster(2012)
 • TOP10NL, digitaal topografisch bestand - 2010 Kadaster(2010)
 • TOP10NL, digitaal topografisch bestand - 2009 Kadaster(2009)
 • TOP50Vector, digitaal topografisch bestand Kadaster(2012)
 • TOP50Vector, digitaal topografisch bestand Kadaster(2009)
 • TOP50Raster, digitaal topografisch bestand Kadaster(september, 2012)
 • TOP50Raster, digitaal topografisch bestand Kadaster(2009)
 • TOP25Raster, digitaal topografisch bestand Kadaster(2009)
 • Nieuwe Kaart van Nederland NIROV(2008)
 • Bestand Bodemgebruik 2003 - BBG'03 CBS, Kadaster(2008)
 • Bestand Bodemgebruik 2008 - BBG'08 CBS, Kadaster(2006)
 • Bestand Bodemgebruik 2006 - BBG'06 CBS, Kadaster(2003)
 • Grondsoortenkaart 2006 - Wageningen UR - Alterra(2006)
 • TOP10Vector, digitaal topografisch bestand Kadaster(2005)
 • XVIth International Conference of the Association for History and Computing, Amsterdam, the Netherlands, 14-17th September 2005 Data Archiving and Networked Services (DANS)(2005)
 • Kadastrale kaart Kadaster(2004)

 

 

 

 

 

Naam auteur: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu