TU Delft Maps

Inleiding
Vanaf de website van de kaartenkamer is de volledige topografische kaart van Nederland in de schaal 1:10.000 (TOP10vector) en in de schaal 1:50.000 (TOP50NL) beschikbaar.

Wat zijn de mogelijkheden?
Inloggen

De toegang tot het digitale kaartmateriaal wordt verzorgd door SURFfederatie. Selecteer je instelling en log in met je NetID/wachtwoord. Op dit moment is de applicatie alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de TU Delft en van de VU Amsterdam. De kaarten kunnen ook buiten de campus worden opgevraagd.

Kies bestand
Klik op de button TOP10vector schaal 1:10.000 of TOP50NL schaal 1:50.000 en bevestig dit Submit

Zoeken
U kunt op locatie zoeken door in de zoekbox van TU Delft Maps een plaatsnaam, de naam van een gebied of postcode in te tikken. U kunt alleen de eerste 4 cijfers van de postcode gebruiken. En klik op Find

Inzoomen
U kunt ook zoeken zonder een plaatsnaam in te tikken. Klik een aantal malen op de kaart kaart op de locatie die u wilt selecteren. U kunt nu de topografische kaart van Nederland in beeld krijgen door op de knop “TOP10” of "TOP50NL"te klikken. Klikt u te vroeg op “TOP10of "TOP50NL'” dan krijgt u de topografische kaart te zien van het gebied dat zich in het midden van het geselecteerde gebied bevindt. Bevestig met Find

Downloaden
Na op accoord van de gebruiksvoorwaarden geklikt te hebben verschijnt de downloadfunctie. U kunt de kaart downloaden in PDF formaat, in Shapefile formaat en in GML formaat. Klik op een van de download links rechtsonder in scherm.

Gebruiksvoorwaarden
Deze kaarten zijn alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van de TU Delft. De volledige gebruiksvoorwaarden staan op de website van de Kaartenkamer. Hieronder zijn de voorwaarden samengevat:

  1. Het gebruik van digitaal kaartmateriaal is intern van aard en dient binnen de studie- en wetenschapstoepassingen van de TU Delft plaats te vinden
  2. Gebruikers van de digitale kaartbestanden mogen deze gegevens publiceren/hergebruiken in de vorm van schriftelijke publicaties (rapport, artikel), zodra het aantal kopieën meer dan 300 stuks bedraagt moet toestemming worden gevraagd. Voor de digitale publicatie in een tijdschrift, conference proceeding of rapport is apart toestemming nodig
  3. Bij interne en externe publicaties is altijd bronvermelding verplicht in de volgende annotatie: © Kadaster, Geoinformatie, Zwolle, [jaartal].
  4. Het is verboden om kaartmateriaal van de digitale kaartenkamer, dat onder licentie is aangekocht, door te verkopen aan derden; dit geldt zowel voor afnemers binnen en buiten de TU Delft. Het is eveneens niet toegestaan om het materiaal kosteloos aan derden te verschaffen.
  5. Het is niet toegestaan om op grote schaal kaartmateriaal te archiveren op lokale servers

Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op een oorspronkelijk werk door verschillende originele kaartbladen samen te stellen tot een document of door originele teksten te wijzigen .


Contactpersoon
Met uw vragen over TU Delft Maps kunt u terecht bij Addie Ritter, beheerder van de kaartenkamer.
Mail: kaartenkamer@remove-this.tudelft.nl
Telefoon: 015-2785966

Naam auteur: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu