CiTG Metrokaart

Nieuws

BSA / Bindend studieadvies voor aankomende studenten

Persoonlijke Omstandigheden en aanvraag uitstel Bindend Studieadvies

Het BSA houdt in dat je in het eerste studiejaar 45 studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten.

Er kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen die je studieresultaten negatief beïnvloeden. Zodra die omstandigheden zich voordoen, moet je deze zo snel mogelijk melden bij de studieadviseur. De studieadviseur bekijkt dan met jou of deze omstandigheden invloed hadden of gaan hebben op je studieresultaten en of het zinvol is uitstel BSA aan te vragen bij de BSA-commissie. Eventueel zorg je voor een verklaring van de studentenarts of studentenpsycholoog.  

Uitstel Bindend studieadvies kan op basis van de volgende persoonlijke omstandigheden aangevraagd worden:

a. Ziekte (incl. psychische problematiek)

b. Handicap

c. Bijzondere familieomstandigheden

d. Zwangerschap

e. Bestuurslidmaatschap FSR, SR of OC

f. Late inschrijving studie (na 30 september)

g. Sporters met een TUD-topsportstatus.

Let op: persoonlijke omstandigheden leiden niet op voorhand al tot uitstel van het BSA!

Uitstel BSA betekent dat je in het tweede studiejaar 45 EC uit de propedeutische fase moet behalen of de propedeutische fase moet afronden bovenop de reeds behaalde punten. Zodra je de propedeuse of propedeutische fase hebt behaald, voldoe je aan de BSA-norm.

Aanvraag uitstel BSA

Je kunt gedurende het hele studiejaar, maar uiterlijk 19 juni 2017 een aanvraag indienen bij de BSA-commissie voor uitstel BSA op grond van persoonlijke omstandigheden. Vraag dus ook uitstel aan als de resultaten van kwartaal 4 nog niet bekend zijn!

Neem contact op met de studieadviseur over de procedure en de stukken die van belang zijn! Houd ook rekening met een wachttijd voor het aanvragen van een verklaring bij de studentenarts of psycholoog.

De eerstvolgende vergadering van de BSA commissie is op 8 juni 2017. Lever de stukken in uiterlijk op 1 juni 2017 voor 12:00u 2017!

De benodigde stukken dienen digitaal te worden aangeleverd bij Melanie Holtzapffel : M.T.B.Holtzapffel@remove-this.tudelft.nl

De gegevens van de studieadviseurs van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen zijn hier te vinden.

Meer informatie over het BSA is te vinden op deze pagina.

Let op: de hoorzittingen van de BSA commissie staan gepland op 10 en 11 juli 2017.

 

 

Naam auteur: Y. de las Heras
© 2018 TU Delft

Metamenu