CiTG Metrokaart

Nieuws

Minors Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG)

 TU Delft bachelor opleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (30EC)  waarmee je je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren.

Ik wil een minor bij de TU Delft doen
Ik wil een minor bij een andere Nederlandse universiteit doen (zie hieronder)
Ik wil mijn minor in het buitenland doen (zie hieronder)
Ik wil een vrije minor samenstellen (zie hieronder)

Minor bij een andere Nederlandse universiteit
Zoek een minor op bij een andere universiteit van 30EC.Wanneer je je minor hebt afgerond, stuur je een officieel transcript naar de studentadministratie OSA-CEG@remove-this.tudelft.nl, zodat je studie punten in Osiris kunnen worden opgenomen.Bij minoren van minder dan 30EC, vul je een verzoek voor een vrije minor in.

Minor in het buitenland
De faculteit heeft enkele plekken beschikbaar om je minor te behalen bij een partner universiteit. (zie daarvoor Brightspace, organisation Student and International Office)

Vrije minor
Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt op basis van een samenhangend programma van vakken (30 EC) op derdejaars BSc niveau.
Een vrije minor moet voldoen aan alle onderstaande punten (zie OER, regels en richtlijnen):

1.    De gekozen vakken hangen onderling voldoende samen; en
2.    De vakken worden gevolgd aan een (andere) universiteit; en
3.    De vakken zijn op derdejaars bachelor niveau, mastervakken zijn niet toegestaan; en
4.    De vakken leveren samen meerwaarde op door te verdiepen, verbreden of door te schakelen

Je opleiding toetst je vrije minor pakket. Vraag je vrije minor aan via het formulier vrije minor. Stuur je formulier digitaal ter goedkeuring aan:
free-minor-CEG@remove-this.tudelft.nl. Daarna geeft de examencommissie de formele goedkeuring. Hiervan ontvang je bericht.

 

 Civiele Techniek

  

Applied Earth Sciences

    

 

Naam auteur: webredactie
© 2018 TU Delft

Metamenu