CiTG Metrokaart

Examencommissie

Bij de examencommissie kun je terecht voor individuele verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek voor een vrijstelling voor een vak of een extra herkansing vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. De examencommissie beslist in deze gevallen of je mag afwijken van de onderwijs- en examenregeling (OER). De examencommissie heeft nog meer taken, zoals het optreden bij fraude en plagiaat.

Als je overweegt om een verzoek in te dienen, kijk dan bij het tabblad verzoek indienen. Daar zie je welke verzoeken er zijn, wat de voorwaarden zijn en hoe je dit verzoek moet indienen.

Neem voordat je een aanvraag indient, contact op met een van de studieadviseurs. Zij geven je advies over de haalbaarheid van je verzoek en informeren je over de juiste procedures.

Er is een lijst met veel gestelde vragen opgesteld door de examencommissie CT/AES (o.a. over het examenprogramma, keuzevakken, cijfers behaald in het buitenland en klachten). Lees deze FAQ eerst voordat je contact opneemt met de studieadviseur of de examencommissie!

 

 

 

Naam auteur: Y.delas Heras
© 2017 TU Delft

Metamenu