CiTG Metrokaart

Nieuws

Studeerproblemen

Natuurlijk gaat studeren lang niet altijd van een leien dakje. Er zijn nog al wat studenten die moeite hebben met de overgang van middelbare school naar de universiteit. Vaak blijkt dat studenten die met gemak het VWO doorliepen hier op grote problemen stuiten. Ze zijn niet gewend hard te werken en dat is hier wel nodig. De snelheid waarmee hier de stof wordt aangeboden ligt hoog en de stof is moeilijk. De handen moeten dus al snel uit de mouwen!
Problemen bij het studeren kunnen allerlei vormen aannemen. We zullen er hier enkele noemen. Om een beeld te krijgen van de problemen die bij jou spelen kan je de Vragenlijst Studeerproblemen invullen. Wil je een meer algemeen beeld van je sterke en zwakke kanten qua studeren, vul dan de SMART-test in. Neem de resultaten mee naar een eventueel bezoek aan de studieadviseur!!

Studeerproblemen

Goed en effectief studeren is lang niet alleen een kwestie van intelligentie. Je moet ook weten hoe je de zaken moet aanpakken. De vraag is of je op de middelbare school hebt leren leren. Niet voor niets heeft men daar nu het tweede fase onderwijs met het studiehuis ingesteld.
Om een beeld te krijgen van je huidige studeergedrag kan je Vragenlijst Studiemethoden invullen. Je moet er wel even voor gaan zitten want het is een uitgebreide vragenlijst. Daarmee levert hij wel een behoorlijk beeld op van je manier van studeren. Ook worden tips gegeven om te werken aan je zwakke kanten. De vragenlijst is ontwikkeld door de TU Twenthe maar staat ook open voor studenten uit Delft. Neem de resultaten van de test mee naar de studieadviseur!
Op de uitgebreide studieondersteunings site van de Universiteit van Leiden vind je 10 tips voor studieproblemen. Zie verder ook het onderdeel Studietips van deze site.

Uitstelproblemen

Plannen is een belangrijke vaardigheid bij het studeren. Toch hebben veel studenten daar problemen mee. Vaak lijkt het aantrekkelijk te zijn zaken uit te stellen (“hard werken loont pas na verloop van tijd, uitstelgedrag loont meteen ….”). En dan met name moeilijke vakken en tentamens. Je kan je uitstelgedrag in beeld brengen door de Procrastination Scale in te vullen (onder test studie-aanpak).

Voor dat uitstellen hebben we allemaal smoezen. Je vind er heel wat (met commentaar) op de reeds genoemde site van Leiden. Op deze site wordt ook veel aandacht besteed aan de aanpak van dat uitstelgedrag. Compleet met allerlei checklijsten. Wil je het kort houden: op de site van Leiden vind je weer 10 tips voor uitstelproblemen!

Denk ook hieraan: Goed time-management betekent niet harder werken, maar slimmer werken!
Onze universiteit kent een studieversnellingsgroep. Informatie daarover bij het Student Facility Centre of de studieadviseur.

Tentamenproblemen

Studeren is niet alleen een kwestie van leren maar ook van produceren! Dat levert sommige studenten weer problemen op. Zij hebben bijvoorbeeld last van tentamen- of examenvrees! Ook hier beschrijft de site van Leiden de aanpak van examenvrees. Een andere aanpak vind je hier.
De studentenpsychologen van de TU Delft verzorgen een Training Constructief Denken. Deze training richt zich op de gedachtepatronen welke de problemen (w.o. examenvrees) veroorzaken. Voor informatie kan je contact opnemen met het Student Facility Centre.
Twijfel je of je tentamenvrees hebt? Vul dan de vragenlijst tentamenvrees in.

Schrijfproblemen

Als student zul je regelmatig verslagen en rapporten moeten schrijven. Voor sommige mensen is dat een probleem. Zij hebben moeite een gestructureerd verhaal op papier te krijgen. Ook hier biedt Leiden weer de helpende hand. Ze hebben weer 10 tips en ook adviezen over de aanpak van deze problemen.

Concentratieproblemen

Je kent het wel. Je wil wel studeren maar het lukt. Je kan je hoofd er niet bijhouden. Steeds dwalen je gedachten af. Je doet uren over de tekst die je moet lezen en hebt steeds het gevoel dat je steeds opnieuw moet beginnen. Kort gezegd, je hebt concentratieproblemen.
Concentratie problemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Om deze problemen te lijf te gaan moet je dan ook de oorzaak bestijden. Op de Homepage Studieondersteuning (onder studeeradviezen) van de RU Groningen vindt je een opsomming van mogelijke oorzaken. Tevens vind je daar wat tips over hoe deze oorzaken aan te pakken. Bij Leiden vind je weer de 10 tips.

Motivatieproblemen

Veel studenten krijgen tijdens hun studie te maken met een motivatie-dip. Soms valt de studie, na enthousiast te zijn begonnen, tegen. Het was niet zoals je gedacht had. Soms zitten de resultaten tegen of is de stof moeilijk te vatten. Dat alles kan leiden tot een daling van de motivatie. Meestal gaat dat na verloop van tijd weer over. Soms blijft de dip aanwezig en wordt hij problematisch. Dan heb je een echt motivatieprobleem. Er bestaat een vragenlijst op dit gebeid: de Checklist Studiemotivatie. Ook bestaat er de Monitor Studiemotivatie.
Op de Homepage Studieondersteuningvind je tips op het gebied van omgaan met motivatieproblemen.

Tenslotte vind je hier een aardig artikel over studiemotivatie. Kijk met name eens naar de factoren die de studie beïnvloeden!

Faalangst

Faalangstige studenten denken vaak aan de – in hun ogen – rampzalige gevolgen van eem mislukking in de studie. Ze denken dat hun ouders dan totaal ontgoocheld zullen zijn of dat hun leven mislukt is. Ze zijn bijzonder goed in het bedenken van allerlei rampscenario’s. Hierover piekeren ze veel wat ten koste kan gaan van hun slaap en gezondheid. Vaak krijgen ze op een gegeven moment last van allerlei psychosomatisch klachten zoals slecht eten, pijn in de maag, hartkloppingen of braakneigingen.

Binnen de groep van faalangstige studenten kan je twee groepen onderscheiden:

  • De actief faalangstigen: deze studenten doen heel hard hun best, op een zowat perfectionistische manier. Ze proberen angst te verminderen door alles zoveel mogelijk onder controle te houden of te krijgen. Ze hebben daarom haast geen tijd voor ontspanning.
  • De passief faalangstigen: deze studenten worden gekenmerkt door een passief vermijdend gedrag. Soms vlucht men in allerlei ontspanningsactiviteiten. Ze geven snel op en vertonen uitstelgedrag.

Herken je je in één van deze beschrijvingen, maak dan eens een afspraak met een studieadviseur. Mogelijk is de Training Constructief Denken iets voor jou, welke verzorgd wordt door de studentenpsychologen van het Student Facility Centre.

Tips voor mensen met faalangst vind je op de homepage van Digischool.

Naam auteur: sjol
© 2018 TU Delft

Metamenu