Contact

Examencommissie IO

Email: educationregulations-ide@remove-this.tudelft.nl.

In principe ontvangt u binnen 15 werkdagen een reactie van de examencommissie.

Onderwijsregelgeving

De regelgeving bestaat uit twee delen. Het Onderwijs en Examenreglement (OER) wordt vastgesteld door de opleidingsdirectie, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Er is regelgeving voor de Bachelor en voor de Masterprogramma's. Elk jaar is er een update. De volgende onderwerpen komen in de regelgeving onder andere aan bod:

 • Aanmelding vakken en tentamens
 • Tentamens, toetsing
 • Vrijstelling
 • Zak-slaagregelingen
 • Toekenning predicaat ‘cum laude’ 
 • Honours Programma
 • Overgangsregelingen
 • Beroep tegen besluiten

Collegejaar 2017 - 2018

Bachelor

  Regelgeving IO Bachelor 2017-2018
Bestaande uit:

 • IO BSc Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017-2018 (inclusief de IO BSc Uitvoeringsregeling 2017-2018)
 • IO BSc Regels & Richtlijnen van de Examencommissie 2017-2018

Master

  Regelgeving IDE Master 2017-2018
Bestaande uit:

 • IDE MSc Teaching and Examination Regulations (TER) 2017-2018 (inclusief de IDE MSc Implementing Regulations 2017-2018)
 • IDE MSc Rules & Guidelines from the Examination Board 2017-2018

Archief regelgeving

 • Klik hier voor de regelgeving van voorgaande jaren
© 2018 TU Delft

Metamenu