Studieadviseurs IO

De studieadviseurs van de faculteit Industrieel Ontwerpen zijn:

Studieadviseurs

Bij iedere faculteit van de TU-Delft werken één of meer studieadviseurs. Een studieadviseur kan algemene informatie over je opleiding en over studeren aan de TU Delft geven. Ook kan de studieadviseur op jouw persoonlijke situatie gerichte begeleiding en advies geven. Je kunt met allerlei soorten vragen terecht bij een studieadviseur, zie hieronder.

Je kunt ons bereiken via mail, via een afspraak (te maken bij het Servicepunt IO), door te bellen of door langs te komen bij onze werkkamers. Je bent altijd welkom, als de deur dicht is s.v.p. even opendoen.

Wat doen we?

We adviseren bijvoorbeeld bij:

 • Studiekeuze, twijfel aan je studiekeuze, wisselen van studie
 • Bijzondere omstandigheden en overmacht (ziekte, ongeluk, functiebeperking, psychische problemen, problemen thuis)
 • Studieplanning
 • Honours Programme, extra vakken
 • Studiefinanciering
 • Studievertraging
 • Verzoeken aan de Examencommissie
 • Contacten met docenten en afstudeerbegeleiders

We verzorgen onder andere individuele begeleiding bij problemen met:

 • Studiemotivatie
 • Functiebeperking, chronische ziekte
 • Stress, faalangst, studiediscipline
 • Studiekeuze
 • Afstuderen
 • Aanpassing aan het studentenleven
 • Aanpassing aan de Nederlandse taal en omstandigheden

We kunnen onder andere verwijzen naar:

 • Studentendecanen voor juridische en financiële zaken en studeren met een functiebeperking
 • Studentenpsychologen voor stresshantering, faalangst, depressie, familie- of relatieproblemen en training in sociale vaardigheden, assertiviteit en constructief denken
 • Studentenartsen voor dyslexietesten, RSI, vaccinaties en medische verklaringen
 • Studiekeuze- en loopbaanadviseurs voor studie(her-)keuze en loopbaanadvies
 • Studieadviseurs elders, huisarts, externe deskundigen

We moeten geraadpleegd worden bij:

 • Verzoeken om financiële ondersteuning ter compensatie van studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken uitstel Bindend Studieadvies
 • Studievoortgangsverklaringen in het kader van de wet Modern Migratiebeleid
 • Het beoefenen van topsport in combinatie met het volgen van je opleiding
 • Het doen van een bestuursjaar

  Meld je bijzondere omstandigheden direct!

We organiseren onder andere:

 • Eerstejaarsbegeleiding door ontwerpdocenten en studieadviseurs
 • Mentoraat voor eerstejaars door ouderejaars Bachelorstudenten
Naam auteur: O&S
© 2018 TU Delft

Metamenu