Welkom nieuwe Bachelor studenten

Welkom bij de opleiding Technische Bestuurskunde

Je hebt je aangemeld voor de opleiding Technische Bestuurskunde aan de TU Delft.
Wij heten je alvast van harte welkom bij onze faculteit.

Als bevestiging van je inschrijving ontvang je uiterlijk binnen één maand nadat je aan de inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan,
het Bewijs van Inschrijving, maar niet eerder dan medio augustus.

Introductieprogramma 2017-2018

Introductie en ontvangst van TU- en HBO-schakelaars* 
Vrijdag 1 september 10.00 uur op de faculteit TBM, Jaffalaan 5 (gebouw nr 31) .
Het programma zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Tijdens deze bijeenkomst krijg je alle benodigde informatie.
* studenten die eerst een schakelprogramma gaan volgen.

Introductie van de opleiding Technische Bestuurskunde voor 1e jaars TB studenten en omzwaaiers** 
maandag 4 september t/m vrijdag 8 september 2017. 

Op maandag 4 september moet je je tussen 8.15 en 8.45 uur melden in de hal van de Faculteit TBM.
In deze week krijg je de eerste colleges van een aantal vakken en er staan andere bijeenkomsten gepland die belangrijk zijn voor je studie. Aanwezigheid is dan ook verplicht.
Op donderdag is er een barbecue voor alle eerstejaars. Het programma voor de eerste week ontvang je binnenkort. Voor het volledige rooster, zie roosters.
** studenten afkomstig van een andere BSc opleiding aan de TUDelft en die nu overstappen naar de BSc-TB.

Net-ID
Je krijgt een brief toegestuurd met daarin een Net-ID en wachtwoord. Bewaar deze gegevens goed en neem ze mee naar de introductiedag, want je hebt dit net-ID met wachtwoord onder meer nodig voor het inloggen op de digitale studieomgeving (http://blackboard.tudelft.nl m.i.v. 1 september 2017: brightspace.tudelft.nl), het lezen van je e-mail en het bestellen van dictaten.

Belangrijke informatie en handige links:

Nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met één van de studieadviseursStudieadviseurs-TBM@remove-this.tudelft.nl

Nog meer informatie:

 

 

Naam auteur: O&S-TBM
© 2018 TU Delft

Metamenu