Voorlopige uitslag verkiezingen FSR-TBM 2017

19 mei 2017 door Webredactie TBM

Bij de voorlopige uitslagbepaling op 19 mei 2017 van de verkiezingen voor de Studentenraad op instellingsniveau, gehouden op 17 en 18 mei 2017, heeft de Facultaire Verkiezingscommissie de navolgende kandidaten voor de FSR-TBM gekozen verklaard:

  • Felix Wilbrink
  • Dennis Hoek
  • Jip Enthoven
  • Gurvinder Arora
  • Samuel Samuel Natalius
  • Wietse Kruijsse
  • Batoul Mesdaghi  

  Eventuele bezwaarschriften m.b.t. de geldigheid van deze uitslag moeten uiterlijk 6 juni 2017 17:00 uur schriftelijk worden ingediend bij de Facultaire Verkiezingscommissie t.n.v. Lieneke Wardenaar, Faculteit TBM, Jaffalaan 5, Delft. Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend, zal de uitslag op 7 juni 2017 onaantastbaar zijn. De gekozen studenten zullen na 7 juni 2017 een brief krijgen om aan te geven of zij hun verkiezing aanvaarden.

  Delft, 19 mei 2017

  Naam auteur: O&S-TBM
  © 2018 TU Delft

  Metamenu