Software

De benodigde software is voor alle studenten te downloaden via de software portal, http://software.tudelft.nl. De pakketten die je kunt downloaden zijn specifiek gemaakt per faculteit en getest voor Windows 7 en 8. Per pakket staat vermeld voor welke versie van welk besturingssysteem de aangeboden pakketten geschikt zijn. Iedere student, ongeacht deelname aan het laptopproject, kan de software hier downloaden.

Software Klinische Technologie
Volg je de opleiding Klinische Technologie? Dan is de benodigde software deels te downloaden via de software portal en deels via de leverancier. Hieronder vind je een overzicht van de benodigde software en waar je die kunt krijgen.

Downloaden vanaf de software portal:
Endnote
Ref. Manager
SPSS
MatLab
LabView
Maple
Origin      

Downloaden via leverancier:
Spartan*          http://www.wavefun.com/StudentDownload.html
NDPview**       http://www.hamamatsu.com/jp/en/U12388-01.html
CASK                http://www.caskanatomy.info/products/caskviewer/
Symbryo**       Nader in te vullen
Mevislab           http://www.mevislab.de/download/
ImageJ             http://imagej.nih.gov/ij/download.html

*  Unieke installatie code Spartan wordt t.z.t. verstrekt door O&S 3mE.
** Niet beschikbaar als Citrix client.

Alle software is ook beschikbaar via de dienst weblogin van de TU Delft (http://weblogin.tudelft.nl).


Medewerkers 
Medewerkers kunnen de voor hen beschikbare software downloaden via de software portal. 


Support

Heb je problemen met de software of het verbinden met het netwerk op de campus, neem dan contact op met een van de Student IT Desks. De contactgegevens vind je hier.

Overige software

MS Office is niet via de downloadserver beschikbaar. Je kunt MS Office via de volgende kanalen verkrijgen (zowel student als medewerker):

  • https://www.surfspot.nl  (inloggen met NetID) kun je o.a. Office, Windows, virusscanners aanschaffen tegen prettige prijzen.
  • In de webshop
© 2018 TU Delft

Metamenu