Bezwaar en beroep

Bereikbaarheid

Je kunt op twee manieren een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Je kunt het bezwaarschrift of beroepschrift het beste rechtstreeks per post indienen bij:

College van Bestuur,
t.a.v. BO/Juridische Zaken,
Postbus 5,
2600 AA Delft,

JZ@remove-this.tudelft.nl

Ook kun je het bezwaarschrift of beroepschrift bij het College van beroep voor de examens (Cbe) per post of per email indienen bij het Centraal klachtenloket

Op onderstaande webpagina is de informatie over het indienen van bezwaar en beroep beknopt opgenomen. Voor nadere informatie over zowel het indienen van bezwaar of beroep bij het Cbe kun je Hoofdstuk 10 Rechtsbescherming van het Studentenstatuut 2010-2011 raadplegen.

© 2018 TU Delft

Metamenu