Een klacht indienen bij het centraal klachtenloket

Wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar centraalklachtenloket@remove-this.tudelft.nl.
Vermeld in je e-mail in elk geval de volgende gegevens:

  • naam, adres, telefoon, studienummer, TU student e-mailadres, aanvangsjaar studie,  naam studie
  • een omschrijving van de klacht (wat, wanneer, wie en waar)
  • de reden voor het indienen van de klacht
  • heb je de klacht al met iemand besproken? Zo ja met wie?

Wil je liever je klacht per post opsturen of persoonlijk afgeven, gebruik dan onderstaand adres.

Centraal klachtenloket
Gebouw Onderwijs & Studentzaken (gebouwnummer 30A)
Jaffalaan 9A (ingang Mekelweg)
2628 BX, Delft

Tel. 015 27 88004

Er is altijd de mogelijkheid om eerst je klacht in een persoonlijk gesprek met een studentendecaan te bespreken. Je kunt hiervoor een afspraak maken via e-mail: centraalklachtenloket@tudelft.nl.

© 2018 TU Delft

Metamenu